Munay-Ki

„A MUNAY-KI ARRA ÖSZTÖNÖZ, HOGY ÁLMODJ ÉLETRE EGY EGÉSZ ÚJ VILÁGOT.”

— Alberto Villoldo, alapító

 

—♦—♦—♦—

 

“THE MUNAY-KI IS YOUR INVITATION TO DREAM AN ENTIRE NEW WORD INTO BEING.” 

 — Alberto Villoldo, founder

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alberto Villoldo üzenete : 

Az ősi amerikai próféciák egy nagyszabású átalakulás időszakáról beszélnek és egy új emberi faj megjelenését jövendölik meg a bolygón — a Fényemberét (Homo luminous), aki bölcs és erős, félelem nélkül létezik örök természetében. A Munay-Ki Rítusai átalakítják és magasabb szintre emelik a fénylő energiameződ (Luminous Energy Field - LEF). Olyan energiaátvitelekről van szó, amelyek begyógyítják a múlt sérelmeit — a karmikus és genetikai programokat és meggyőződéseket, amelyeket örököltél. Új információkat adnak a DNS-ednek, lehetővé téve ezzel azt, hogy egy új, máshogy öregedő és gyógyuló testet teremts magadnak.

A spirituális beavatásokat évezredek óta gyakorolják a Föld népei. A Munay-Ki rítusai az Andokból, Amazóniából és Peru partvidékeiről származó sámánok beavatási gyakorlatain alapszanak. Dr. Alberto Villoldo volt az, aki ezt a bölcsességet összegyűjtötte az évtizedek során, amikor először orvosi antropológusként, majd beavatott sámánként dolgozott és tanult ezekkel a mestergyógyítókkal. A saját szavait idézve:

A Munay-Ki rítusokat az őshonos kultúrák (ahonnan származnak) összes nyomától megfosztottam. Erre azért volt szükség, hogy tiszteletben tartsam az őslakók hagyományait, és hogy elkerüljem azt az elképzelést, hogy nyugati ember hagyományos sámánná vagy indiánná válhat. A tanítóm, vagyis a Q’ero nevű inka nép utolsó nagy sámánja, don Manuel Quispe teljes hozzájárulásával ajánlom ezeket a rítusokat. Bármilyen hiányosság vagy tévedés a bemutatásukban kizárólag az én hibám.

Quechua nyelven a ’Munay’ azt jelenti, ’univerzális szeretet’. A ’ki’ az ’energia’ (mint életerő) japán megfelelőjéből származik. Együtt ezek a szavak annyit tesznek, hogy ’a szeretet ereje’. Ahogy a Munay-Ki tíz rítusa kibontakozik, a szívünk felébred, és képesek leszünk egy egész új világot életre álmodni — a világot, amelyet szeretnénk, ha a gyermekeink gyermekei örökölnének."

A beavatási rítusok évezredek óta léteznek a világ különböző hagyományaiban. Ezek energiaátvitelek vagy képességek, amelyek tanítóról tanítványra vagy mentorról mentoráltra szálltak. A tanok szerint, kezdetekben a fénylő lények adományozták ezeket az beavatásokat az embereknek, és csak akkor, amikor eljön az ideje, adható át a beavatás embertől embernek, magok formájában. A Munay-Ki legrégebbi rítusai évezredek óta elérhetők, míg más rítusok néhány száz éve és a legfrissebbek csak évtizedek vagy évek óta. Amint megkapod a rítus magjait, rajtad áll, hogy műveld a bölcsességet és gyümölcsöző fákká érleld őket.

A Látnokok Rítusát Perui,  az északi partvidék népei (Chimu és Moche kultúrák leszármazottjai), illetve az amazóniai látnokok és nyomkeresők gyakorolták.

A Harmónia Rítus a Q’ero alföldről és az Amazóniai Huachipayre néptől származik. Ezt don Alejandro Cahuanchitól, egy híres gyógyítótól tanultam.

Az Erő Sávjait Juan Victor Nuñez del Prado adta tovább, egy barát és kolléga, akinek az édesapja a Q’ero nemzet egyik felfedezője volt.

A Gyógyítók Rítusa „Hampe áldásként” ismert és a Q’ero felföldi népétől származik.

A Napőrzők Rítusa az andoki Paqos (sámánok) körében Pampamesayok rítusként ismert, utalva ezzel a pampák alföldjeire és völgyeire, valamint az oltárra.

A Bölcsességőrzők Rítusa Altomesayok rítusként ismert az andoki Paqos (sámánok) között, utalva ezzel az Andok magas hegységeire. Don Manuel Quispe a Q’ero nép jelentős Bölcsességőrzője volt.

A Földőrzők Rítusa az andoki Paqos (sámánok) között Kurak Akuyek rítusként ismert, utalva ezzel az idősebbekre, akik „megrágják” a bölcsességet, hogy aztán táplálják vele a fiatalokat.

A Csillagőrzők Rítusa Mosoq Karpay rítusként ismert, amely új rítust jelent quechua nyelven. Ez a rítus felkészíti az embert az eljövendő időre.

A Teremtő Rítus Taitanchis rítusként ismert. A ’Taitanchis’ szó szerint Istent jelent.

Ezen rítusok nem csak beavatási szakaszok, de talán lépések is az emberiség evolúciója felé. Miközben a nemzetek területekért és földekért harcolnak, meg kell találnunk a bölcsességet, amellyel békét teremtünk közöttük. Miközben az űrteleszkópjaink egy hatalmas és végtelen Univerzum képeit mutatják meg nekünk, találnunk kell egy olyan emberi történetet, amely magában foglalja a csillagokat is. És miközben a világ pusztítására való képességünk növekszik, a küldetésünk az, hogy fellépjünk és gondoskodjunk minden teremtményről.

Lényegében a rítusok a gondoskodásról szólnak. Nem elismerések vagy ego-díjak bármilyen teljesítményért, és nem is tesznek senkit különlegessé. Ellenkezőleg, mindenkit egyedülálló módon jelentéktelenné tesznek. Csakis így, a nem-ego pozícióból tudunk igazán szolgálni.

A Földőrzők hétköznapi férfiak és nők, akik nem hétköznapi életet élnek. Rendkívüli kegyelemre és erőre tesznek szert az imák, a bölcsességtanok tanulmányozása és a fegyelem révén. Úgy vélik, hogy az emberek akkor fordulnak a Munay-Ki-hez, amikor készen állnak rá.


Szeretettel, Alberto Villoldo, Ph.

 

 

— ♦ — ♦ — ♦ — 

 

 

A message from Dr. Villoldo:

The prophecies of the ancient Americas speak about a period of great transformation, and foretell of a new human appearing on the planet – persons of wisdom and power who live free of fear and abide in their eternal nature, Homo luminous. The Rites of the Munay-Ki transform and upgrade your luminous energy field. They are energetic transmissions that heal the wounds of the past-the karmic & genetic programs and beliefs you inherited.  They re-inform your DNA, enabling you to grow a new body that ages, heals, and dies differently.

Rites of passage and initiation have been practiced for millennia by all peoples in the Earth. The rites of the Munay-Ki are based on initiatory practices of the shamans of the Andes and the Amazon. They are stripped of all trace of the indigenous cultures they come from. I did this to respect the native traditions, and to avoid the idea that persons from the West can become traditional shamans or Indians. I offer these rites with full permission from my teacher, don Manuel Quispe, who was the last great medicine man of the Q’ero Inka nation. Any fault or flaw in their presentation is exclusively my own.

The Seers rite is practiced among the North Coast peoples of Peru, (the descendants of the Chimu and Moche cultures), and by the seers and trackers of the Amazon.

The Harmony Rite comes from the lowland Q’ero, the Huachipayre people from the edge of the Amazon. I learned it from don Alejandro Cahuanchi, a renowned healer.

The Bands of Power were transmitted by Juan Victor Nuñez del Prado, a friend and colleague, whose father was one of the discoverers of the Q’ero nation.

The Healers Rite is known as the Hampe blessing and comes from the highland Q’ero people.

The Daykeepers Rite is known among the Andean Paqos as the Pampamesayok, referring to the lowlands and valleys of the ‘pampa’, and to the mesa or altar.

The Wisdomkeepers Rite is known among the ndean Paqos as the Altomesayok rite, referring to the high mountains of the Andes. Don Manuel Quispe was the great Altomesayok of Q’ero.

The Earthkeepers Rite is known among the Andean Paqos as the Kurak Akuyek rite, referring to the elder who ‘masticates’ the wisdom to nurture the young ones who follow.

The Starkeepers Rite is known as the Mosoq Karpay, which means the ‘new rite’ in the Qechua language. This rite announces and prepares one for the ‘time to come.’

The Creator Rites are known as the Taitanchis rite. The word Taitanchis literally translates as ‘God.’

These rites are not only stages of initiation, but perhaps steps for the evolution of humanity. As nations fight for bits of territory and battle over land, we must find the wisdom to create peace among all peoples. As our space telescopes show us images of a vast and immeasurable Universe, we must find a human story that is inclusive of the stars. And as our ability to destroy the world increases, we are called to step up to the task of assuming stewardship for all creation.

In essence, the rites are about stewardship. They are not ego-awards or recognition of any kind of achievement, nor do they make anyone special. On the contrary, they make one uniquely unimportant. Only then, from a position of no-ego, can we truly be of service.

In Munay,

Alberto Villoldo PhD

 

 

 

 

Vissza