Munay-Ki

„A MUNAY-KI ARRA ÖSZTÖNÖZ, HOGY ÁLMODJ ÉLETRE EGY TELJESEN ÚJ VILÁGOT.”

— Alberto Villoldo, alapító

 

—♦—♦—♦—

 

“THE MUNAY-KI IS YOUR INVITATION TO DREAM AN ENTIRE NEW WORD INTO BEING.” 

 — Alberto Villoldo, founder

 

 

 

 

 

 

A Munay Ki életem egyik legnagyobb kalandja. Az Andokból származó, ma is élő bölcsesség szelíden összefonódott  a Kárpát medence bölcsességével, mert minden Egy. A befogadott fénymagok ezt a mélyben szunnyadó tudást ébresztették, átfénylenek minden eddig rárakódott rétegen és rajzolják ki együtt az ösvényt számomra. Az első pillanattól azt érzem, hogy nem tanulok, hanem emlékezem, azonnal együtt rezonáltam vele.  Örömmel vagyok közvetítője minden nap, hogy mások is emlékezhessenek és könnyebbedjenek.  Egyre többször tapasztalom, hogyan válik élőbbé a kapcsolódásom a természettel, Földanyával és szívem mélyéből ezt kívánom a szeretteimnek is. Tulajdonképpen minden így indult, csak azt szerettem volna, ha ők is éreznék, amit én, aztán egy különleges utazássá változott át, ami rengeteg meglepetést tartogat. Kalandra fel!

 

 

Dr. Alberto Villoldo üzenete

"Az ősi amerikai próféciák egy nagyszabású átalakulás időszakáról beszélnek és egy új emberi faj megjelenését jövendölik meg a bolygón — a Fényemberét (Homo luminous), aki bölcs és erős, félelem nélkül létezik örök természetében. A Munay-Ki Rítusai átalakítják és magasabb szintre emelik a fénylő energiameződ (Luminous Energy Field - LEF). Olyan energiaátvitelekről van szó, amelyek begyógyítják a múlt sérelmeit — a karmikus és genetikai programokat és meggyőződéseket, amelyeket örököltél. Új információkat adnak a DNS-ednek, lehetővé téve ezzel azt, hogy egy új, máshogy öregedő és gyógyuló testet teremts magadnak.

A spirituális beavatásokat évezredek óta gyakorolják a Föld népei. A Munay-Ki rítusai az Andokból, Amazóniából és Peru partvidékeiről származó sámánok beavatási gyakorlatain alapszanak.  A tanítóm, vagyis a Q’ero nevű inka nép utolsó nagy sámánja, don Manuel Quispe teljes hozzájárulásával ajánlom ezeket a rítusokat.

Quechua nyelven a ’Munay’ azt jelenti, ’univerzális szeretet’. A ’ki’ az ’energia’ (mint életerő) japán megfelelőjéből származik. Együtt ezek a szavak annyit tesznek, hogy ’a szeretet ereje’. Ahogy a Munay-Ki tíz rítusa kibontakozik, a szívünk felébred, és képesek leszünk egy egész új világot életre álmodni — a világot, amelyet szeretnénk, ha a gyermekeink gyermekei örökölnének.

A beavatási rítusok évezredek óta léteznek a világ különböző hagyományaiban.  Amint megkapod a rítus magjait, rajtad áll, hogy műveld a bölcsességet és gyümölcsöző fákká érleld e őket.

Ezen rítusok nem csak beavatási szakaszok, de talán lépések is az emberiség evolúciója felé. Meg kell találnunk a bölcsességet, amellyel békét teremtünk. Miközben az űrteleszkópjaink egy hatalmas és végtelen Univerzum képeit mutatják meg nekünk, találnunk kell egy olyan emberi történetet, amely magában foglalja a csillagokat is. És miközben a világ pusztítására való képességünk növekszik, a küldetésünk az, hogy fellépjünk és gondoskodjunk minden teremtményről.Lényegében a rítusok a gondoskodásról szólnak. Nem elismerések vagy ego-díjak bármilyen teljesítményért, és nem is tesznek senkit különlegessé. Ellenkezőleg, mindenkit egyedülálló módon jelentéktelenné tesznek. Csakis így, a nem-ego pozícióból tudunk igazán szolgálni.

A Földőrzők hétköznapi férfiak és nők, akik nem hétköznapi életet élnek. Rendkívüli kegyelemre és erőre tesznek szert az imák, a bölcsességtanok tanulmányozása és a fegyelem révén. Úgy vélik, hogy az emberek akkor fordulnak a Munay-Ki-hez, amikor készen állnak rá."


Szeretettel, Alberto Villoldo, Ph.

 

 

 

— ♦ — ♦ — ♦ — 

 

Munay Ki is one of the biggest adventures of my life. The wisdom from the Andes, which is still alive today, was gently intertwined with the wisdom of the Carpathian basin, because everything is One. The received light seeds have awakened this deep dormant knowledge and they shine through all the layers that have been placed on them so far and together they outline the path for me. From the first moment I feel that I am not learning, but remembering, I immediately resonated with this energy. I am happy to be the hollow bone every day for anyone so that they can also remember and be relieved. I experience every day how my connection with nature, Mother Earth, becomes more and more alive as an herbalist. I will always be grateful from the bottom of my heart to Mr. Alberto Villoldo and Marcela Lobos.

 

 

 

A message from Dr. Villoldo:

"The prophecies of the ancient Americas speak about a period of great transformation, and foretell of a new human appearing on the planet – persons of wisdom and power who live free of fear and abide in their eternal nature, Homo luminous. The Rites of the Munay-Ki transform and upgrade your luminous energy field. They are energetic transmissions that heal the wounds of the past-the karmic & genetic programs and beliefs you inherited.  They re-inform your DNA, enabling you to grow a new body that ages, heals, and dies differently.

Rites of passage and initiation have been practiced for millennia by all peoples in the Earth. The rites of the Munay-Ki are based on initiatory practices of the shamans of the Andes and the Amazon. I offer these rites with full permission from my teacher, don Manuel Quispe, who was the last great medicine man of the Q’ero Inka nation. Any fault or flaw in their presentation is exclusively my own.

 

These rites are not only stages of initiation, but perhaps steps for the evolution of humanity. As nations fight for bits of territory and battle over land, we must find the wisdom to create peace among all peoples. As our space telescopes show us images of a vast and immeasurable Universe, we must find a human story that is inclusive of the stars. And as our ability to destroy the world increases, we are called to step up to the task of assuming stewardship for all creation.

In essence, the rites are about stewardship. They are not ego-awards or recognition of any kind of achievement, nor do they make anyone special. On the contrary, they make one uniquely unimportant. Only then, from a position of no-ego, can we truly be of service."

In Munay,

Alberto Villoldo PhD

 

 

 

 

Vissza